สุขภาพดี ชีวีมีสุข

ปัญหาสุขภาพคนไทย

สภาพปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

คนไทยมีอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นหลักมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและผลสะสมของพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ จากผลการสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเรื้อรังนั้นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าว มักนำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุด ทำให้มีภาวะพึ่งพิงในการดำรงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคมต่อไป

เบาหวาน ความดัน หวานธรรมชาติ หญ้าหวาน Stevia Herbal
เบาหวาน ความดัน หวานธรรมชาติ หญ้าหวาน Stevia Herbal
เบาหวาน ความดัน หวานธรรมชาติ หญ้าหวาน Stevia Herbal

หม่อน (ภาคอีสานเรียกว่า “มอน”) หรือ มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หม่อนมีอยู่ 2 ชนิด คือ หม่อนหรือมัลเบอร์รี่ชนิดที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานผล ซึ่งมีชื่อสามัญว่า Black Mulberry และมีชื่อวิทยาศาสตร์ Morus nigra L. จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE ส่วนอีกชนิด คือ หม่อนที่ปลูกไว้เพื่อใช้ใบในการเลี้ยงไหมเป็นหลัก มีชื่อสามัญว่า White Mulberry และมีชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba L. ชนิดนี้ใบจะมีขนาดใหญ่กว่าและออกใบมากกว่

หญ้าหวาน เป็นพืชที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติ ใบหญ้าหวานสด สกัดด้วยน้ำได้สารหวานแห้งประมาณร้อยละหนึ่ง ซึ่งสารหวานนี้มีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 150-300 เท่า และทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส จึงไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนสภาพจากความร้อนในการปรุงอาหาร สารให้ความหวานจากหญ้าหวานเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นความหวานที่ปราศจากแคลอรี่และไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในร่างกาย เพราะเมื่อรับประทาน ร่างกายสามารถขับออกมาได้ทันทีไม่มีการสะสม จึงเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่ยังต้องการรสหวานในอาหารและเครื่องดื่ม 

ผงหญ้าหวานอินทรีย์ (Organic Stevia) เป็นใบหญ้าหวาน 100% อบให้แห้งแล้วบดละเอียดเป็นผงละลายน้ำ ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มแทนน้ำตาลได้ ปริมาณผงหญ้าหวานที่นำมาใส่อาหารหรือเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับความชอบหวาน ให้ทดลองทีละน้อย ข้อสำคัญคือผงหญ้าหวานไม่ละลายแล้วให้ความหวานทันทีแบบน้ำตาล ควรใช้เวลาให้หญ้าหวานค่อยๆหวานจึงควรใส่แต่น้อยก่อน 

รักสุขภาพ ธรรมชาติวิถี

เบาหวาน, ความดัน, หวานธรรมชาติ, หญ้าหวาน, Stevia, Herbal, เบาหวาน ความดัน หวานธรรมชาติ หญ้าหวาน Stevia Herbal
เบาหวาน ความดัน หวานธรรมชาติ หญ้าหวาน, Stevia, Herbal, สมุนไพร, Herbal, Life long, Happy, NCDs, Chevaplus,
เจี๋ยวกู่หลาน,Gynostemma pentaphyllum Makino,ปัญจขันธ์, เจี๋ยวกู่หลาน,Gynostemma pentaphyllum Makino,ปัญจขันธ์

บทความที่น่าสนใจ

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

สมุนไพรไทยขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ใช้ยาสมุนไพรบำบัด รักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยให้มีมากกว่า19 รายการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ โดยจะเพิ่มยาสมุนไพรที่สถานพยาบาลผลิตและใช้ในโรงพยาบาลซึ่งยังไม่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก 22 ราย นำร่องในสถานพยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 66 แห่ง

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและ การสื่อสาร ซึ่งมีผลทั้งในเรื่องสุขภาพที่ทให้คนไทยมี การเคลื่อนไหวน้อยลง ใช้เวลานั่งนิ่งๆนานขึ้น รวมทั้ง ทให้พฤติกรรมและทัศนคติของเด็กที่เกิดและเติบโตมา ในช่วงนี้มีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างจากคนในรุ่น ก่อนๆ ในรายงานสุขภาพคนไทย 2559 จึงหยิบยก ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชันมานำเสนอ เพื่อให้ เห็นมุมมองและมิติต่างๆ ของคนต่างเจเนอเรชันในด้าน การทำงาน รายได้ การสร้างครอบครัว การอยู่อาศัย การ ให้คุณค่า พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อ ให้คนต่างรุ่นที่ทำงานร่วมกัน หรืออยู่ในสังคมเดียวกัน เข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com